ALTERNATIVT FÖRSLAG FÖR DALSLAND OCH BOHUSLÄN

Snabb och enkel utveckling, som ger nytta direkt och är kostnadseffektiv.

Bra förbindelser Göteborg – Halden

och ny regional infrastruktur
kan snabbt byggas som två enkelspår!

Dubbelspår bara när det behövs!

VÅRA FÖRDELAR

NYTTA DIREKT


Utbyggnad i avsnitt, som var för sig ger nytta och förbättrar förbindelserna i regionen direkt. Bättre att satsa på effektiva förbättringar nu än att vänta på dem stora åtgärder som aldrig kommer.

HÅLLBARHET OCH MILJÖASPEKT


Vårt förslag tillgodoser behovet för hållbar arbets- och utbildningspendling. Landsbygden ska hänga med i utvecklingen!

Möjligheten till godstransport på räls är stora och vårt förslag avlastar E6:an avsevärt!

GODA FORUTSÄTTNINGAR


Vårt förslag innehåller inga stora utmaningar gällande geografiska och tekniska lösningar. Många underhålls- och moderniseringsåtgärdar har redan gjorts. Dessutom finns planer kring sträckan med i EUs TEN-T-plan och möjlighet för finansieringsstöd finns.

HAR DU SYNPUNKTER?

Hör av Dig till oss om Du vill diskutera vårt förslag, har synpunkter eller information att tillägga.